Idealne odmierzanie substancji

Wszędzie tam, gdzie konieczne jest dostarczane idealnie odmierzonych ilości substancji chemicznych, zastosowanie znajdują precyzyjne pompy dozujące. Są to urządzenia, które elektronicznie ustawione, sterują dostarczaniem różnych substancji chemicznych w określonych ilościach, o określonym czasie, częstotliwości. Dlatego też pompy dozujące znajdują zastosowanie na przykład w basenach kąpielowych, oczyszczalniach ścieków, stacjach uzdatniania wody, a także na myjniach samochodowych, w przemyśle.Za każdym razem pompy różnią się pod względem konstrukcji w zależności od tego, jaki typ substancji będzie przez nie przepływał. W tym celu stosuje się określony materiał wykonania pompy i jej rur, przez które przetaczane będą substancje. Równie ważny, co mechanizm, jest oczywiście elektroniczny system sterowania. Aby ciecze były precyzyjnie dozowane, konieczne jest pełne zautomatyzowanie procesów oraz wbudowanie czujników, które niezwykle dokładnie dozują ilość cieczy po otrzymaniu sygnały sterującego. W nowoczesnych systemach pomp dozujących stosuje się technologie mikro procesowe, które są bardzo czułe i nie wymagają montażu dodatkowych nośników do przetwarzania sygnału. Pompy dozujące w zależności od przeznaczenia mogą być zasilane różnymi źródłami energii, na przykład magnetycznie, elektronicznie silnikiem napędowym, czy też napędem pneumatycznym. Ze względu na rodzaj zasilania, pompy mogą się charakteryzować różną wydajnością. Oczywiste jest, że w wielkiej oczyszczalni ścieków konieczne będzie zastosowanie o wiele bardziej zaawansowanych technologicznie i wydajnych pomp, niż na przykład w przydomowym basenie.Człowiek bywa omylny i nie jest w stanie precyzyjnie i w równych odstępach czasu dostarczać określonych ilości środków chemicznych w skomplikowanych systemach przemysłowych. Dlatego też zastosowanie pomp dozujących jest niezwykle praktyczne i przynosi duże zyski finansowe, gdyż precyzyjne dozowanie z regularnością niemalże idealną pozwala na wydajne działanie całego systemu.

Related posts