Pompy dozujące pomogą nam precyzyjnie odmierzyć substancje chemiczne

Chemikalia są często substancjami niebezpiecznymi, żrącymi, z którymi należy obchodzić się niezwykle ostrożnie. W różnych gałęziach przemysłu konieczne jest jednak ich stosowanie, które powinno odbywać się w ściśle określonych dawkach. Aby osiągnąć wysoki poziom precyzji, stosuje się pompy dozujące różnego typu. Są to urządzenia, które odpowiadają za bardzo dokładne i regularne dostarczanie substancji chemicznych do różnych procesów, czy urządzeń.Pompy dozujące mogą posiadać bardziej lub mniej skomplikowany system działania, w zależności od tego jakie substancje i w jaki sposób dostarczają. Niektóre z nich połączone są integralnie z urządzeniami kontrolno-miarowymi, które dostarczają informację na temat zapotrzebowania na daną ciecz. Takie systemy obecne są na przykład w basenach, czy w oczyszczalniach ścieków. Po analizie wody, czy ścieków, pompa dozująca otrzymuje informację na temat tego ile i jaką ilość danych chemikaliów ma dostarczyć do wody. Dzięki temu możliwe jest zbilansowane i stałe pracowanie urządzeń z zachowaniem odpowiedniego poziomu danych substancji chemicznych.Zbyt mała ich ilość byłaby niewystarczająca, za duża natomiast stanowiłaby zagrożenie dla zdrowia. Dlatego tak ważne jest, aby pompy dozujące były precyzyjne i mało awaryjne. Urządzenia te znajdują też zastosowanie w innych gałęziach przemysłu, na przykład w laboratoriach, w zakładach chemicznych, w zakładach przemysłu spożywczego, w myjniach samochodowych, lakierniach, warsztatach, stacjach uzdatniania wody, czy nawet w zwykłych dozownikach substancji sanitarnych. Wszędzie tam, gdzie konieczne jest precyzyjne i regularne dozowanie substancji chemicznych, pompy dozujące znajdują doskonałe zastosowanie.Istnieją różne rodzaje tych urządzeń, między innymi pompy perystaltyczne, membranowe, elektryczne, obwodowe i inne. W zależności od środowiska w którym działają oraz substancji, której dostarczają, stosuje się inne modele. Jak widać, pompy dozujące są niezbędnym sprzętem w wielu dziedzinach przemysłu.

Related posts