Udar i jego konsekwencje

W naszym kraju nieustannie rośnie liczba osób padających ofiarą udaru mózgu. Jego skutki, bez względu na rodzaj i natężenie, są zawsze dla pacjenta prawdziwym dramatem. Skąd się bierze udar, jakie są jego efekty i jak można je zniwelować? To zagadnienie bardzo rozbudowane, dlatego poniżej zamieszczamy krótkie wprowadzenie.

Przyczyny udaru

Wiele elementów może stać się przyczyną udaru. Nawet rzeczy takie, jak dieta czy dziedzictwo genetyczne człowieka, mogą wpłynąć na jego wystąpienie. Zagrożone są osoby ze znacznym stężeniem cholesterolu we krwi, nałogowi palacze i ciśnieniowcy. Duże znaczenie w przypadku chorób krążenia ma więc zdrowy tryb życia. Im bardziej zaniedbujemy ten aspekt, tym bliżej nam do udaru, który wywołuje niedostateczne krążenie mózgowe.

Efekty po wystąpieniu udaru

Kiedy pojawia się udar, funkcje całego organizmu zostają zakłócone. Uszkodzone mogą być zarówno sprawność ruchowa, jak i aparat mowy. Konsekwencje jego pojawienia są uzależnione od typu udaru i jego siły. Możliwy jest powrót do stanu sprzed choroby, ale i problemy z koordynacją ruchową do końca życia.

Sposoby leczenia

Odpowiednio do skali zaburzeń po przebytym udarze, sposoby leczenia są bardzo zróżnicowane. Zazwyczaj wszyscy pacjenci muszę jednak przejść intensywną rehabilitację – mowy, ruchu, ogólnego funkcjonowania. Stosunkowo niedawno wprowadzono do terapii po udarze postępowanie oparte na badaniach i doświadczeniu dwójki czeskich naukowców, Berty i Karela Bobath.

Metoda NDT Bobath była na początku wykorzystywana w kuracji dziecięcego porażenia mózgowego. Okazało się jednak, że jej zastosowanie przynosi pozytywne efekty przy rehabilitacji dorosłych po przebytym udarze. Jej główne założenia to konieczność dbania o prawidłową postawę i wzorce ruchowe. Wpływ na to mają mieć różnorodne działania podejmowane od samego zarania terapii. Kiedy tylko pacjent znajduje się w szpitalu, od początku leczenia personel medyczny jest obowiązany do zwracania uwagi na patologiczne odruchy i zachowania. Musi zapobiegać ich utrwalaniu. Niezbędna jest więc kooperacja podczas całego procesu leczenia, zarówno lekarzy, opiekunów medycznych, logopedów, fizjoterapeutów, jak i wszystkich bliskich. Całodobowa, uważna opieka nad chorym jest podstawą skuteczności metody NDT Bobath.

Kursy NDT Bobath na www.topschool-pnf.pl

Related posts