Imprezy masowe, a zabezpieczenie medyczne

Impreza masowa to większe wydarzenie kulturalno-rozrywkowe bądź sportowe (np. koncert plenerowy, festiwal muzyczny, festyn miejski czy mecz piłkarski), odbywające się na stadionie, w hali lub na specjalnie wydzielonym terenie. Z uwagi na uczestnictwo bardzo dużej liczby osób (zwykle powyżej 1000), niezbędne jest odpowiednie zabezpieczenie medyczne imprez masowych. Na czym ono polega?

Zabezpieczenie medyczne imprez masowych to po prostu wszystkie działania, których nadrzędnym celem jest zapewnienie pełnej ochrony zdrowia i życia uczestników takiego wydarzenia. Skupienie w jednym miejscu i w tym samym czasie tak ogromnej rzeszy ludzi może wprowadzić szereg zagrożeń, wynikających choćby z silnych emocji, zabawy, spożywanego alkoholu, a często również z agresji. Żaden mecz ani koncert nie może się odbyć, jeśli jego organizatorzy nie sporządzą wcześniej planu takiego zabezpieczenia i nie spełnią wszystkich wymagań, narzuconych przez m.in. Ministerstwo Zdrowia.

Pełną odpowiedzialność za zabezpieczenie medyczne imprez masowych ponosi więc organizator. To właśnie on – zwykle we współpracy z wynajętą firmą – musi zadbać o to, by podczas wydarzenia możliwe było udzielanie jego uczestnikom pierwszej pomocy przy niewielkich obrażeniach i urazach w specjalnie wydzielonych do tego punktach medycznych, dokładnie oznakowanych i rozmieszczonych w taki sposób, by każdy miał szansę szybkiego dotarcia do nich w ciągu maksymalnie kilku minut. Niezbędna jest również możliwość leczenia i udzielania pomocy przez nieco bardziej wykwalifikowany personel pieszy – chodzi tu głównie o czynności związane z podstawową i zaawansowaną resuscytacją, defibrylacją czy podawaniem środków farmakologicznych. Każdy patrol ratowniczy to minimum dwie osoby, wyposażone w odpowiedni sprzęt i posiadające konieczną do takich działań wiedzę. Zabezpieczenie medyczne imprez masowych to także zagwarantowanie transportu do szpitala w razie poważniejszych problemów zdrowotnych. Dokładna liczba patroli i punktów medycznych zależna jest od szczegółów konkretnego wydarzenia (m.in. od miejsca oraz ilości uczestników).

Related posts

Leave a Comment

9 + 9 =