Komu przysługuje odszkodowanie komunikacyjne?

Wypadki komunikacyjne są wypadkami, które najczęściej się zdarzają. Wystarczy chwila nieuwagi i jesteśmy uczestnikiem kolizji lub niestety wypadku, w którym są poszkodowani. Rozwój infrastruktury komunikacyjnej oraz powszechność posiadania prawa jazda spowodował konieczność objęcia każdego kierowcy ubezpieczeniem odpowiedzialności cywilnej – tzw. OC. Wykupienie ubezpieczenia OC powoduje, że w momencie wypadku lub kolizji, gdzie powstaje szkoda to właśnie zakład ubezpieczeń przejmuje obowiązki zapłaty przez sprawcę wypadku.

Odszkodowanie komunikacyjne – jakie warunki należy spełnić?

Odszkodowanie komunikacyjne to pomoc, która przysługuje osobie poszkodowanej w wyniku udziału w wypadku lub kolizji drogowej. Szkoda taka musi mieć charakter osobowy bądź rzeczowy, a osoba poszkodowana nie może być sprawcą zdarzenia. Inaczej odszkodowanie komunikacyjne to rekompensata finansowa szkody powstałej wskutek nieprzyjemnego zdarzenia. Zdarzają się również sytuacje, gdzie nie wiadomo komu przypisać winę za kolizję bądź wypadek. Często sprawca unika odpowiedzialności, dlatego też warto w tym celu zgłosić się do specjalistów, którzy pomogą w uzyskaniu takiego odszkodowania. Warto podkreślić, że odszkodowania komunikacyjne przysługują każdej osobie, która uczestniczyła w wypadku lub kolizji. W praktyce świadczenie takie przyznawane jest kierowcom, pasażerom, rowerzystom czy nawet pieszym, o ile ponieśli szkodzę na wskutek zdarzenia.

Często trudzimy się pytaniem „odszkodowanie komunikacyjne – dla kogo”. Pytanie z pozoru wydaje się łatwe, niestety często rodzi pewne wątpliwości. Odszkodowania komunikacyjne przysługuje więc w sytuacji, w której w związku z ruchem danego pojazdu powstała szkoda. Szkoda ta rozumiana jest również jako: wsiadanie/wysiadanie z pojazdu czy przebywanie na postoju i parkingu samochodu.

Zakład ubezpieczeń, z racji opłacania ubezpieczenia OC wypłaca rekompensatę finansową za szkodę tylko wtedy, gdy sprawca wypadku lub kolizji jest zobligowany do odszkodowania. Mowa jest o przypadkach, w których następuje uszkodzenia ciała i uszczerbek na zdrowiu, zniszczenia mienia, śmierci.

Related posts

Leave a Comment

10 + cztery =