Alkoholizm – komu grozi najbardziej, objawy, pomoc

Alkoholizm już od pewnego czasu jest uznaną chorobą, która na dobrą sprawę może dotknąć każdego, jeśli tylko odpowiednie czynniki zewnętrzne trafią na właściwą sytuację psychiczną. Sprzyjające alkoholizmowi towarzystwo, nieprawidłowe, zagrażające uzależnieniem nawyki związane z alkoholem czy w końcu po prostu nieumiejętność stawienia czoła problemom – to wszystko prowadzi do alkoholizmu.

Na dobrą sprawę wszyscy prowadzący obecnie terapię u alkoholików są zdania, że schorzenie to może pojawić się praktycznie u każdego, bo w pewnej mierze jest uwarunkowane chemicznymi procesami i skojarzeniami podświadomymi. Niemniej jednak często bywa tak, że w grupie zagrożenia alkoholizmem znajdują się pewne osoby, zaś objawy schorzenia są lekceważone i przez nich, i przez ich otoczenie.

Kto jest narażony?

W zasadzie na ryzyko wystąpienia alkoholizmu jest narażony każdy człowiek, który spożywa alkohol. Dzieje się tak przede wszystkim dlatego, że to nie sam alkohol jest odpowiedzialny za chorobę, ale raczej podejście do niego i traktowanie go jako pomocy w rozmaitych sytuacjach życiowych. Niegdyś alkoholicy wywodzili się przede wszystkim ze środowisk patologicznych, biednych, w których brakowało odpowiednich wzorców, ale do których również nie dochodziła pomoc. Obecnie zmieniło się to i coraz więcej osób młodych czy w kwiecie wieku, doskonale wykształconych i mających świetną pozycję w społeczeństwie zaczyna cierpieć na chorobę alkoholową. Mówi się również o wyrównywaniu różnic między płciami – kobiety piją coraz częściej, ale i chętniej aniżeli mężczyźni podejmują terapię.

Objawy alkoholizmu

W zasadzie objawy alkoholizmu może wykryć przede wszystkim wyspecjalizowany psycholog czy ktoś, kto z uzależnieniami radzi sobie na co dzień i ma ku temu odpowiednie wykształcenie. Objawy bowiem często są bardzo kompleksowe, od tych typowo somatycznych, aż po poznawcze czy behawioralne, czyli związane czysto z naszym zachowaniem. Do stwierdzenia istnienia choroby alkoholowej potrzebne jest określenie trzech czynników, które listowane są na specjalnych obwieszczeniach Światowej Organizacji Zdrowia. W dużej mierze alkoholik po prostu nie może obyć się bez alkoholu nie tylko na imprezach, ale również jako elementu relaksacyjnego.

Gdzie szukać pomocy?

Przede wszystkim pomocy powinien poszukać sam alkoholik, jeśli celem ma być wyjście z nałogu. W przypadku, gdy alkoholizm zaczyna zagrażać rodzinie, tzn. dochodzi do aktów przemocy, niezbędne jest zasięgnięcie pomocy specjalistów – często zaczynając od policji i zakładając tzw. niebieską kartę. Najlepszą drogą do wyjścia z nałogu będzie skorzystanie z profesjonalnej pomocy osób, które wygrały z alkoholizmem. Taka pomoc można znaleźć w krakowskiej klinice leczenia uzależnień alkoholowych Terapie „Tu i Teraz”.

Related posts

One Thought to “Alkoholizm – komu grozi najbardziej, objawy, pomoc”

  1. […] Polecamy również zapoznać się z tematem czym jest sam alkoholizm – jakie są objawy i możliwa pomoc. […]

Comments are closed.