Jak może Ci pomóc rzeczoznawca majątkowy?

Rzeczoznawca majątkowy to osoba posiadająca uprawnienia zawodowe w zakresie szacowania nieruchomości. Dokonuje on określenia wartości nieruchomości. Sporządza pisemną opinię o wartości nieruchomości w formie operatu szacunkowego.

Zakres usług rzeczoznawcy majątkowego

Zadania rzeczoznawcy majątkowego to:

 1. Dokonanie określenia wartości nieruchomości, ale też maszyn i urządzeń, które są trwale związane z nieruchomością;
 2. Sporządzanie opracowania i ekspertyz, które stanowią operat szacunkowy, dotyczący:
  1) rynku nieruchomości oraz doradztwa w zakresie rynku nieruchomości;
  2) ekonomiczności inwestowania w nieruchomości i ich rozwoju;
  3) konsekwencji finansowych uchwalania bądź zmiany planów miejscowych;
  4) oznaczania przedmiotu odrębnej własności lokali;
  5) bankowo-hipotecznej wartości nieruchomości (na potrzeby uzyskania kredytu hipotecznego);
  6) określania wartości nieruchomości – dla indywidualnego inwestora;
  7) wyceny nieruchomości zaliczanych do inwestycji (zgodnie z przepisami o rachunkowości);
  8) wyceny nieruchomości jako środków trwałych jednostek (zgodnie z ustawą o rachunkowości).

Należy pamiętać, że informacje uzyskane przez rzeczoznawcę majątkowego w związku z jego zawodem podlegają tajemnicy zawodowej.

Jak może Ci pomóc rzeczoznawca majątkowy?

Rzeczoznawcy majątkowi sporządzają wyceny nieruchomości:

• zabudowanych (mieszkania, budynki, domy jednorodzinne w trakcie budowy),
• niezabudowanych,
• komercyjnych (obiekty biurowe, handlowe, usługowe itp.),
• lokalowych (lokale mieszkalne i użytkowe),
• przemysłowych (budynki produkcyjne, magazynowe),
• rolnych i leśnych,
• zabytkowych.

Wyceny nieruchomości najczęściej są tworzone na potrzeby klientów indywidualnych, klientów biznesowych, a także innych nabywców nieruchomości, którzy zaciągają kredyt hipoteczny. Wyceny takie są również wykonywane na potrzeby ustanawiania wysokości podatków, a także na potrzeby postępowań sądowych.

Firma Infidea posiada ekspertów, którzy świadczą usługi na rynku nieruchomości, dla klientów indywidualnych i biznesowych ze Śląska. Wynikiem ich wyceny jest oczywiście operat szacunkowy, sporządzany w wersji papierowej, na którym można w prosty i zrozumiały sposób zapoznać się z obliczeniami, które określają wartość nieruchomości.

Related posts

Leave a Comment

dwa + 9 =