Czym jest operat szacunkowy?

Operat szacunkowy jest szczególną formą wyceny nieruchomości, która jest przygotowywana przez rzeczoznawcę majątkowego. Forma jest szczególna, ponieważ dokument ma status urzędowy.

Co to jest operat szacunkowy?

Rzeczoznawca majątkowy to osoba, która ma uprawnienia zawodowe w zakresie szacowania wartości nieruchomości. Warto zwrócić uwagę na fakt, że rzeczoznawca może również przygotować zwykłą opinię, w której zamieszczona będzie wycena. Należy jednak pamiętać, że nie ma to takiej samej wartości prawnej jak operat szacunkowy. Kiedy operat szacunkowy może się przydać? Przede wszystkim jest potrzebny podczas podziału majątku i ustalaniu wartości masy spadkowej. Należy pamiętać, że operat szacunkowy powinien mieć formę pisemną, a jego treść musi spełniać wszystkie zawodowe standardy rzeczoznawców majątkowych. Niezależnie od tego gdzie jest sporządzany operat, jego treść powinna zawsze wyglądać tak samo. Zawarte w nim są kluczowe informacje potrzebne do dokonania wyceny nieruchomości. W tym dokumencie umieszcza się także informację o sposobie wykonania wyceny nieruchomości.

Co zawiera operat szacunkowy?

Przede wszystkim określony jest przedmiot, zakres oraz cel wyceny nieruchomości. Warto zwrócić uwagę na fakt, że kwota wartości nieruchomości w operacie szacunkowym, musi być wyrażona w pełnych złotych. Kwotę można też zaokrąglić do tysięcy złotych, ale tylko wtedy gdy nie wpłynie to znacząco na zniekształcenie wyniku wyceny. W dokumencie umieszcza się również odpowiednie klauzule, które wskazują na szczególne okoliczności mające wpływ na wycenę. Oprócz tego należy również dołączyć dokumenty wykorzystane podczas jego przygotowania. Operat szacunkowy powinien być podpisany przez rzeczoznawcę majątkowego. Musi być również widoczna data oraz pieczęć osoby, która sporządziła dokument. Czasami może zdarzyć się sytuacja, że kilku rzeczoznawców majątkowych będzie odpowiedzialnych za przygotowanie jednego operatu. W takiej sytuacji, każdy rzeczoznawca zaangażowany w jego sporządzenie, musi go podpisać.

Related posts

Leave a Comment

17 − trzynaście =