Dźwięk na mapie

Masz dość smogu, zatrutego spalinami powietrza i pełnych ołowiu warzyw. Cy wiesz jednak jak bardzo może szkodzić Ci hałas? Także on może być przyczyną licznych zaburzeń funkcjonowania Twojego organizmu, bez względu na to, ile masz lat. Sposobem na walkę z nim mogą być mapy akustyczne, które prezentują natężenie hałasu na obszarach miejskich.

Czym są mapy akustyczne?

Siła dźwięku potrafi bardzo znacząco wpływać na ludzki organizm. Wywołuje bóle głowy, szkodzi Twoim uszom, potrafi niesamowicie zmęczyć. Dlatego mapa akustyczna może być istotnym wskaźnikiem np. przy wyborze nowego miejsca zamieszkania lub choćby trasy spaceru. Za jej pomocą nakreśla się występowanie i siłę dźwięku w poszczególnych partiach miasta. Dokonuje się oceny klimatu akustycznego danego obszaru. Zwraca się przy tym uwagę na miejsca powstawania hałasu, kształt terenu czy czynniki w krajobrazie przyczyniające się do tłumienia zbyt intensywnych dźwięków.

Jaka jest ich polska historia?

Kiedy Polska weszła do Unii Europejskiej, musiała podporządkować się zarządzeniu dotyczącemu sprawowania kontroli nad hałasem i jego oceną. Za wykonanie map akustycznych odpowiedzialne są specjalistyczne programy komputerowe, których działanie wykorzystywane jest przy planach tworzenia budynków i osiedli mieszkalnych, infrastruktury drogowej oraz przemysłowej, jak również przy programach wyciszania poszczególnych obszarów.

W czym pomagają?

Mapy akustyczne stanowią bardzo ważny element w przypadku organizacji przyjaznej przestrzeni miejskiej, zarówno dla mieszkających w niej ludzi, jak i zwierząt czy nawet roślinności. Pomagają dbać o ogólny stan środowiska naturalnego, czyli miejsca naszego życia. Mają więc ogromne znaczeniu w procesie budowania miast nie tylko komfortowych, ale i zdrowych.

Related posts