Metoda NDT-Bobath – zastosowanie w terapii po udarze mózgu

W polskim społeczeństwie, i nie tylko u nas, pojawia się coraz więcej schorzeń na tle neurologicznym. Duża powszechność tych chorób sprawia, że tego typu zaburzenia stały się przedmiotem licznych badań, mających na celu poszukiwanie skutecznych metod leczenia, ale także zmniejszenia ryzyka ich występowania.

Udar mózgowy – częsta przyczyna inwalidztwa

Udary mózgu dotykają coraz większą liczbę osób w naszym kraju. Są one bardzo niebezpieczne, często kończą się nawet śmiercią, a już niemal zawsze dłuższą niepełnosprawnością fizyczną lub umysłową. Dlatego też leczenie udaru, a zwłaszcza rehabilitacja, stały się kluczowym przedmiotem poszukiwań różnych metod zapobiegania lub chociażby opóźniania inwalidztwa pourazowego. Chodziło o znalezienie takich sposobów rehabilitacji, które poprzez opiekę prewencyjną skutecznie podniosą jakość życia chorego.

Metoda NDT-Bobath

Wśród metod, stosowanych na świecie od lat z dużym powodzeniem, wymienić należy metodę NDT-Bobath. Została ona opracowana przez Bertę i Karela Bobath w oparciu o szczegółową analizę leczenia dzieci z porażeniem mózgowym. I właśnie w terapii tej choroby znalazła największe zastosowanie. Jednak w wyniku dalszych badań uznano, że metoda ta może zostać z powodzeniem zastosowana również u dorosłych z wieloma neurogennymi zaburzeniami, a szczególnie w przypadku rehabilitacji pacjentów po udarze mózgu.

Na czym polega terapia metodą NDT-Bobath?

W koncepcji tej największy nacisk kładzie się na prawidłową postawę i poprawny wzorzec ruchowy poprzez normalizację mięśni, które za to odpowiadają. Bardzo ważne jest jak najwcześniejsze rozpoczęcie terapii, aby zahamować reakcje nieprawidłowe i zapobiec ich utrwaleniu. Dlatego szczególnie istotne są intensywne i harmonijne działania lekarskie, pielęgniarskie i fizjoterapeutyczne. W przeciwnym razie bardzo często dochodzi do utrwalenia patologii, którą później bardzo trudno pokonać.

Szkolenia dla fizjoterapeutów

W naszym kraju działa wiele firm świadczących szkolenia z zakresu NDT-Bobath, które nie tylko propaguje informacje dotyczące terapii NDT-Bobath, ale także odpowiada za organizację strony merytorycznej kursów i szkoleń dla fizjoterapeutów pragnących pracować z tą metodą. Wiele osób już ukończyło szkolenia i z powodzeniem stosują poznane sposoby leczenia.

Related posts

Leave a Comment

5 × pięć =