Licencja na przewóz osób – co powinieneś wiedzieć na ten temat.

Wszystkie zawody związane z odpowiedzialnością za zdrowie, życie czy po prostu dobrą kondycję osób trzecich wymagają posiadania nie tylko wiedzy teoretycznej oraz doświadczenia, ale często również odpowiednich zezwoleń. Z tego powodu w przypadku kierowców, których dążeniem jest praca przy przewozie osób – czy to miejskim, międzymiastowym czy międzynarodowym – niezbędna jest odpowiednia licencja.

Tego rodzaju dokumenty wydawane są przez uprawione do tego celu urzędy, dzięki czemu jest to proces usystematyzowany, a my zyskujemy pewność, że dany przewoźnik spełnił wszystkie standardowe wymagania dotyczące przewożenia osób. Sprawdźmy zatem, jak wygląda kwestia zdobywania tego rodzaju licencji oraz co warto wiedzieć na jej temat, zanim przystąpimy do wnioskowania o jej przyznanie.

Czym jest dobra reputacja?

Przede wszystkim podstawą do uzyskania licencji pozwalającej na legalny przewóz osób jest udowodnienie i posiadanie tzw. dobrej reputacji. Co to jednak oznacza w praktyce? Pod tym pojęciem trzymają się przede wszystkim dwie kwestie. Z jednej strony chodzi o prawomocny zakaz, który w stosunku do osoby ubiegającej się o licencję wydał sąd w zakresie prowadzenia działalności związanej z transportem drogowym – taka osoba dobrej reputacji nie ma. Dobra reputacja jest również wykluczona w przypadków osób skazanych prawomocnym wyrokiem za przestępstwa umyślne, zarówno skarbowe, jak również dotyczące wiarygodności dokumentów czy warunków pracy.

Realizacja przepisów

Osoba, która zwraca się o wydanie zezwolenia na przewóz osób musi być przede wszystkim przedsiębiorcą. Zezwolenie wydawane jest na pojazdy, co do których osoba je uzyskująca posiada tytuł prawny, zarówno teraz, jak i w przyszłości – wszystkie pojazdy muszą być zgodne z przepisami prawa dotyczącego ruchu drogowego. Co więcej, osoby zatrudnione w firmie i realizujące przewozy osób, w tym również sam przedsiębiorca, jeśli jest kierowcą, muszą spełniać wszystkie warunki przewidziane w kodeksie cywilnym i obejmujące m.in. uprawnienia czy brak przeciwwskazań do prowadzenia pojazdów.

Niezbędne dokumenty

Aby uzyskać licencję na przewóz osób, przedsiębiorca musi złożyć stosowne dokumenty. Wśród nich znaleźć można typowe dokumenty dotyczące samej działalności, m.in. odpisy z KRS, zaświadczenia o numerach NIP i REGON, certyfikat kompetencji zawodowych w kopii, a także zaświadczenia o niekaralności, dokumenty finansowe czy wykaz pojazdów. Dodatkowo należy wypełnić wniosek oraz opłacić go, a dowód opłaty dołączyć do dokumentacji. Niezbędne będzie również oświadczenie o zatrudnianiu kierowców – jeśli takie zatrudnienie przedsiębiorca planuje.

Related posts